Giờ của bạn
Giờ máy chủ
EuroMU Người chơi trực tuyến 134

Chuỗ sự kiện trong game

Chuỗ sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.9
Kinh nghiệm 15x
Drop 20%
Master Experience 5x
Reset Limit Non Reset

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.