Giờ của bạn
Giờ máy chủ
EuroMU Người chơi trực tuyến 134

Chuỗ sự kiện trong game

Chuỗ sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Downloads
Client Downloads
Google
900 MBDownload
Link Fshare
900 MBDownload
Full Sound
1200 MBDownload
Patch Downloads
Patches Am Thanh
270 MBDownload