Giờ của bạn
Giờ máy chủ
EuroMU Người chơi trực tuyến 135

Chuỗ sự kiện trong game

Chuỗ sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

TOP Rankings
CountryClassCharacterLevelLocation
1Fist MasterYoutube777Acheron
2Duel MasterPT6868768Acheron
3Lord Emperor17cm30p755Lorencia Bar
4Grand MasterChoDien755Lorencia Bar
5Fist MasterTak1753Lorencia Bar
6Duel MasterKennJi745Acheron
7Dimension MasterGoogle725Lorencia Bar
8Duel MasterOngTrumZ724Lorencia Bar
9Blade MasterMissLOVE712Lorencia Bar
10Duel Masterken1701Acheron
11Blade MasterGapLaCtrl678Lorencia Bar
12Grand MasterLordEmper666Lorencia Bar
13Duel MasterLikeKill653Acheron
14Dimension MasterMaiMai641Lorencia Bar
15Lord EmperorOngTrum637Lorencia Bar
16Fist MasterSaker617Lorencia Bar
17Duel MasterLongXeOm616Lorencia Bar
18Grand MasterMercedes614Lorencia Bar
19Grand MasterMaxMNS568Lorencia Bar
20High ElfEmSoLam567Lorencia Bar
21Fist MasterDungLaRun566Lorencia Bar
22Lord EmperorTestDL566Lorencia Bar
23Lord EmperorStRzDL560Lorencia
24Grand MasterLangTuPK553Icarus
25Duel MasterssBeoss545Lorencia Bar
Last Updated @ 08/11/2020 - 12:25 PM