logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
dfgdfg13
Fist Master
Level400
Master Level645
Resets230
Grand Resets0
Strength16,970
Agility26,970
Vitality5,000
Energy25,074
Kills0
StatusOffline