logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Thông tin nhân vật
Xinh
High Elf
Level400
Master Level434
Resets0
Grand Resets0
Strength315
Agility30,515
Vitality392
Energy2,571
Kills0
StatusOffline