logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Thông tin nhân vật
VoTinh
Fist Master
Level400
Master Level278
Resets0
Grand Resets0
Strength452
Agility32,767
Vitality13,921
Energy10,000
Kills0
StatusOffline