logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
Syzz
Grand Master
Level368
Master Level903
Resets61
Grand Resets0
Strength408
Agility13,937
Vitality215
Energy15,561
Kills0
GuildTaoLa
StatusOffline