logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Thông tin nhân vật
SBD488
Fist Master
Level400
Master Level370
Resets0
Grand Resets0
Strength1,015
Agility26,798
Vitality1,129
Energy1,015
Kills0
StatusOffline