logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
RFLiz
Fist Master
Level1
Master Level684
Resets51
Grand Resets0
Strength9,015
Agility11,577
Vitality532
Energy1,020
Kills0
StatusOffline