logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
OngCuNon
Fist Master
Level351
Master Level492
Resets111
Grand Resets0
Strength9,624
Agility10,000
Vitality10,000
Energy500
Kills0
StatusOffline