logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
OkDeTao
Blade Master
Level400
Master Level983
Resets210
Grand Resets0
Strength38,367
Agility18,862
Vitality12,892
Energy3,892
Kills0
GuildTOPWAR
StatusOffline