logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Thông tin nhân vật
LangTuPK
Grand Master
Level337
Master Level319
Resets0
Grand Resets0
Strength342
Agility10,000
Vitality12,747
Energy32,767
Kills0
StatusOffline