logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
DWno1
Grand Master
Level356
Master Level184
Resets199
Grand Resets0
Strength618
Agility9,009
Vitality904
Energy19,527
Kills0
StatusOffline