logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets
Thông tin nhân vật
DWTapChoi
Grand Master
Level130
Master Level0
Resets6
Grand Resets0
Strength615
Agility4,015
Vitality215
Energy6,815
Kills0
StatusOffline