logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Thông tin nhân vật
Chip23
Fist Master
Level342
Master Level0
Resets0
Grand Resets0
Strength452
Agility26,950
Vitality368
Energy10,000
Kills0
StatusOffline