logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Thông tin nhân vật
Chip17
Fist Master
Level398
Master Level100
Resets0
Grand Resets0
Strength452
Agility32,767
Vitality2,123
Energy10,000
Kills0
StatusOffline