logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Thông tin nhân vật
Chip06
Fist Master
Level400
Master Level244
Resets0
Grand Resets0
Strength452
Agility32,767
Vitality8,128
Energy10,000
Kills0
StatusOffline