logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Thông tin nhân vật
CaV3HangHo
High Elf
Level400
Master Level502
Resets0
Grand Resets0
Strength365
Agility30,778
Vitality1,015
Energy15
Kills0
GuildCav3
StatusOffline