logo
Giờ máy chủ: Aug 25, 2020
Giờ của bạn: Aug 24, 2020
Top Resets

✔ Event đổi điểm master nhận Box GM

Tạo điều kiện cho ae máu me,BQT sẽ nhận đổi điểm master của anh em sang box GM và reset lai poin Master.

Cụ thể :999 điểm master = 3 box GM ( ném ra ngọc custom, tỉ lệ 80% ra ngọc- 20 % ra zen )

Chúc ae chơi game vui vẻ !