Giờ của bạn
Giờ máy chủ
EuroMU Người chơi trực tuyến 127

Chuỗ sự kiện trong game

Chuỗ sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Nội dung :

  1. Bổ sung đồ thần rơi tại Chaos Castle 7
  2. Boss Medusa sẽ rơi đồ 380
  3. Boss Selupan roi đồ socket 2 lỗ socket

Chúc anh em vui vẻ

---BQT thông báo---