Giờ của bạn
Giờ máy chủ
EuroMU Người chơi trực tuyến 134

Chuỗ sự kiện trong game

Chuỗ sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Không như set Ruud, vũ khí Ruud sau khi mua có thể sử dụng ngay.
Vũ khí sau khi mua bằng Ruud tại NPC James là Vũ khí ruud 1 Blood Angel
Để nâng cấp lên vũ khí Ruud 2-3-4 các bạn cần có:
+ Vũ khí ruud + 11 16 op trở lên
+ Nguyên liệu ép vũ khí (mua tại NPC James)
+ Cụm 30 bless
+ Cụm 30 Soul
+ 1 Chaos
+ 1 Creation
Tỷ lên thành công là 100%