Giờ của bạn
Giờ máy chủ
EuroMU Người chơi trực tuyến 127

Chuỗ sự kiện trong game

Chuỗ sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Hệ thống vật phẩm Mastery được chia ra làm 5 cấp độ như sau:

Cấp Tên Set trang bị Vũ khí Làm sao để có
Ruud 1 Blood Angel Season 10 Season 11 Mua từ shop Ruud
Ruud 2 Dark Angel Season 11 Season 12 Nâng cấp từ Ruud 1
Ruud 3 Holy Angel Season 12 Season 13 Nâng cấp từ Ruud 2
Ruud 4 Awakening Soul Season 13 Season 14 Nâng cấp từ Ruud 3
Ruud 5 Frost Blueye Season 14 Season 15 Nâng cấp từ Ruud 4

Blood Angel (Ruud 1) ⇒ Dark Angel (Ruud 2) ⇒ Holy Angel (Ruud 3) ⇒ Awakenning Soul (Ruud 4) ⇒ Frost Blue Eyes (Ruud 5)

 

 

Nâng cấp Set Ruud

 

Trang bị sau khi giải phong ấn là Set Huyết Thần (Blood Angel - Set ruud 1)

Để nâng cấp lên set Ruud 2, Ruud 3, Ruud 4, Ruud 5 thì bạn cần:
- Item ruud + 11 16 op  trở lên
- Nguyên Liệu gia cường nâng cấp (mua tại NPC James)
- Cụm 10 Bless
- Cum 10 Soul
- 1 Chaos
- 1 Creation
Tỷ lệ thành công là 100%
Thứ tự nâng cấp set Ruud như sau:
+ Set Blood Angel (Huyết Thần) nâng cấp lên Hắc Thần (Dark Angel)
+ Set Dark Angel (Hắc Thần) nâng cấp lên Thiên Sứ (HolyAngle Soul)
+ Set Holy Angel Soul (Thiên Sứ) nâng cấp lên Thức Tỉnh (Awakening)
+ Set Awakening (Thức Tỉnh) nâng cấp lên Blue Eyes