Giờ của bạn
Giờ máy chủ
EuroMU Người chơi trực tuyến 128

Chuỗ sự kiện trong game

Chuỗ sự kiện trong game

Sử dụng chức năng tự động đánh.

Reset auto:  /reset auto

Chức năng attack: /attack , /offattack

/addstr : cộng điểm Sức mạnh

/addagi : cộng điểm nhanh nhẹn

/addene : cộng điểm năng lượng

/addvit : cộng điểm sinh mệnh

/addcmd : cộng điểm mệnh lệnh